User Tools

Site Tools


nl:check_these_first

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
nl:check_these_first [2015/06/07 07:48]
wvdkuil [CCN - Huidige weercondities]
nl:check_these_first [2015/06/08 18:45]
wvdkuil [Laten we beginnen]
Line 19: Line 19:
  
 ===== Laten we beginnen ===== ===== Laten we beginnen =====
-Ga stap voor stap door deze handleiding,​ verander 1 instelling en **test** of de verandering is wat u verwacht.\\ De meeste instellingen die  u moet aanpassen bevinden zich in het script **weather27/​wsUsersSettings.php**.\\ ​+Ga stap voor stap door deze handleiding,​ verander 1 instelling en **test** of de verandering is wat u verwacht.\\ De meeste instellingen die  u moet aanpassen bevinden zich in het script **weather27/_my_texts/​wsUsersSettings.php**.\\ ​
 Alle genoemde regelnummers op deze pagina'​s zijn ongeveer omdat nieuwe (interim) releases soms extra regels toevoegen of  regels verschuiven in de settings bestanden. Alle genoemde regelnummers op deze pagina'​s zijn ongeveer omdat nieuwe (interim) releases soms extra regels toevoegen of  regels verschuiven in de settings bestanden.
 ===== In welke (ondersteunde) regio staat uw weer-station ===== ===== In welke (ondersteunde) regio staat uw weer-station =====
nl/check_these_first.txt · Last modified: 2015/06/08 18:46 by wvdkuil